GOK Maciejowice

Kopiec Kościuszki

 

Jest miejscem dostania się do niewoli rosyjskiej Tadeusza Kościuszki . W tym miejscu znajduje się kopiec usypany przez uczestników manifestacji patriotycznej z 8 kwietnia 1861 roku. Na kopcu znajduje się krzyż wzniesiony podczas obchodów w 1917 roku, a całość terenu jest otoczona ogrodzeniem. Obecnie kopiec jest niewielkich rozmiarów bo liczy ok. 1,5 wysokości, a jego podstawa ma średnicę 9 metrów. Lud wskazuje, że dokładne miejsce obalenia i dostania się do niewoli naczelnika znajduje się o kilka kroków od kopca. Od połowy XIX wieku, aż po czasy współczesne do Krępy udawały się z okolic liczne patriotyczne manifestacje, odbywano apele, obchodzono tam również ważne rocznice państwowe oraz kościuszkowskie. Najsłynniejszą była wielka manifestacja patriotyczna z 10 października 1861 roku, której organizatorami było lokalne duchowieństwo oraz Stanisław Kostka hr. Zamoyski.
Krępa jako miejsce dostania się do niewoli polskiego wodza jest z tego powodu motywem występującym w literaturze. W wierszu pt. ”Wiosenne świty” autor pytaniem retorycznym wymownie podkreśla rolę miejscowości i jej znaczenie ”..A czyście słyszeli o Krępie?- Ach! Jak mi wtedy zrobiło się błogo..” . Krępa była znana m.in. Stefanowi Żeromskiemu. Pisarz w czasie krótkiego pobytu u rodziny Zamoyskich w Podzamczu, zwiedził tereny bitwy maciejowickiej i kultu kościuszkowskiego . W "Przeglądzie Poznańskim" opublikowano w 1894 roku znajduje się opowiadanie tegoż autora pt. "Mogiła” Autor mówi o młodzieńcu Maurycym Zychu odbywającym służbę w wojsku carskim. Bohater opowiada swojemu przyjacielowi o refleksji i uczuciach towarzyszących mu podczas wizyty na kopcu naczelnika w Krępie. Opisano również wygląd miejsca, w którym Tadeusz Kościuszko dostał się do niewoli.