GOK Maciejowice

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury
ul. Rynek 2, 08-480 Maciejowice


Tel/fax (25) 682-58-04, Tel. 501-132-504


e-mail: biuro@gok-maciejowice.pl


NIP 826-10-78-643
Konto: Łakarzew BS Oddział Maciejowice 80 9217 0001 0030 0360 2000 0010