GOK Maciejowice

Klub 50+

 

Działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Maciejowicach Klub 50+  jest zrzeszeniem osób starszych z terenu gminy Maciejowice, chcących w sposób aktywny i kreatywny spędzać czas wolny. Klub powstał dzięki funduszom z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW), które pozwoliły na zorganizowanie i zintegrowanie stałej grupy około dwudziestu osób, uczęszczających już od ponad trzech lat na spotkania Klubu 50+. Obecnie, po zakończeniu programu, klub finansowany jest z budżetu Gminnego Ośrodka Kultury oraz dobrowolnych składek członkowskich. Opiekunem Klubu jest Pani Agnieszka Łapacz.

Działania klubu to przede wszystkim różnego rodzaju zajęcia warsztatowe oraz rękodzielnicze. To pole do popisu dla wszystkich, którzy pragną przedstawić szerszej grupie swoje talenty plastyczne, lub samodzielnie wykonać rzecz o unikalnym charakterze. Klub Seniora angażuje się także w przygotowywanie różnego rodzaju imprez okolicznościowych, jak na przykład „Jasełka” lub „Dzień Papieski”, które często organizowane są wspólnie z młodzieżą. Do miejscowej tradycji weszła już także „Seniorska Kolęda”, czyli coroczne odwiedzanie maciejowickich domów przez barwną grupę kolędników-seniorów. Klub 50+ to także imprezy taneczno-rozrywkowe jak na przykład spotkanie andrzejkowe, zabawy karnawałowe, a także spotkania z ciekawymi ludźmi związanymi z Maciejowicami oraz wyjazdy i wycieczki. Do tej pory zwiedziliśmy wspólnie kilkanaście ciekawych miejsc w województwie mazowieckim, lubelskim oraz świętokrzyskim, a każde zawiedzona atrakcja zaostrza apetyt na kolejny wyjazd.

Drzwi do Klubu 50+ są cały czas otwarte dla wszystkich chętnych. Nie obowiązują w nim żadne granice wiekowe, członkiniami klubu są zarówno emerytki jak i osoby wciąż aktywne zawodowo. Zapraszamy, zatem do wspólnych działań wszystkich chętnych!