GOK Maciejowice

Grobowiec

 Do zespołu kościelnego należy również zbudowany w 1908 roku według projektu Ksawerego Makowskiego, położony na tyłach świątyni grobowiec Zamoyskich. Ta oryginalna budowla z granitu budzi podziw maestrią kamieniarskiego wizerunku wykonanego pod kierunkiem Kazimierza S. Dutkiewicza. Grobowiec powstał z inicjatywy Andrzeja Przemysława hr. Zamoyskiego. Wczesniejszym miejscem pochówku Zamoyskich z Podzamcza była kaplica grobowa znajdująca się na cmentarzu w Maciejowicach. Pochowano tam założyciela lini na Podzamczu Stanisława Kostkę hr. Zamoyskiego (1820-1889) oraz jedo małżonkę Różę z hr. Potockich (zm.1890). Po ukończeniu nowego grobowca przeniesienio tam szczątki wyżej wymienionych dziedziców. Kaplica cmentarna została przekazana na użytek parafii, natomast grobowcem rodzinnym Zamoyskich stał się monument wzniesiony przez K.S. Dutkiewicza.