GOK Maciejowice

GOSiR

REGULAMIN OBIEKTU

GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

W MACIEJOWICACH

 

1. Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem regulaminu

2. Obiekt czynny jest codziennie w godz. 8.00 - 22.00: za zgodą gospodarza obiektu

3. Do dyspozycji grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych oddaje się budynek sanitarno – szatniowy. Klucz do budynku znajduje się u instruktora sportu lub dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury

4. W budynku obowiązuje przestrzeganie regulaminu znajdującego się wewnątrz.

5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:

a)wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk          np. rower, motorower, rolki itp.
b) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
c) wchodzenie na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
d) palenia tytoniu spożywania alkoholu,
e) zaśmiecania wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
f) przeszkadzania w zajęciach lub grze,
g) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
h) przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku, bez dorosłego opiekuna
i) wprowadzania zwierząt,
j) korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu lub zarządcy obiektu

6. Instruktor sportu, w zależności od sytuacji może:
- nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju,
- zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,
- nakazać opuszczenie terenu boisk
- powiadomić służby porządkowe, policję

7.  Za zniszczenia powstałe w razie korzystania z boisk oraz budynku sanitarno – szatniowego odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające.

8. GOSiR nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione na obiekcie.

9. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność. GOSiR nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu.

10. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu,           a w szczególności do uwag instruktora sportu.