GOK Maciejowice

Drzewo Kościuszki

Sosna znajdująca się przy drodze z Oronnego do Sobolewa w tradycji lokalnej jest miejscem, w którym Kościuszko odpoczywał w drodze na maciejowickie pola. W 1929 roku Sejmik Garwoliński wmurował tam specjalną tablicę upamiętniającą to wydarzenie . Ubytki w drzewie w celu ochrony przed zawaleniem wypełniono betonem, a całość drzewa zakryto blaszanym daszkiem, który trzymają wysokie biało-czerwone słupki. W roku 2004 z okazji 210 rocznicy Insurekcji Kościuszkowskiej, postawiono przed tym historycznym drzewem tablicę pamiątkową. Fundatorami byli Rada Gminy Sobolew oraz Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Sobolewie. Z pewnością należy zadać pytanie czy odpoczynek Kościuszki pod sosną to tylko zwykła legenda? Ważną poszlaką na potwierdzenie prawdziwości ludowego przekazu jest przekazywana przez historyków informacja, że właśnie w tym miejscu stały tabory wojska polskiego. Tą drogą z Godzisza do Polika na maciejowickie pola szła część sił polskich: jako pierwsza straż przednia oraz tabory, być może w czele tej grupy był Tadeusz Kościuszko jako dowódca wojska. Bardzo prawdopodobne, że Naczelnik mógł, korzystając z rozciągnięcia maszerującej kolumny, znaleźć czas na krótki odpoczynek pod tym właśnie drzewem.