GOK Maciejowice

Dom Kultury

Pracownia plastyczna

W Gminnym Ośrodku Kultury działa kółko plastyczne, prowadzone przez mgr Jacka Poczka.

Pracownia muzyczna

Zapraszamy na zajęcia do pracowni muzycznej.

Kawiarenka internetowa

Zapraszamy do kawiarenki internetowej.

Klub 50+

Klub 50+ zaprasza