GOK Maciejowice

Dokumenty związane z historią Maciejowic

 

Testament Konstancji z Czartoryskich Zamoyskiej

test

Spisany we Wiedniu w 1796 roku.Dokument zawiera m.in. prośbę Konstancji o wybudowanie w Maciejowicach szpitala dla mieszkańców oraz ubogich. W tym celu fundatorka zabezpieczyła 200.000złp oraz powierzyła wykonanie swojej woli córce Annie Sapieżynie. Wolę matki ostatecznie wykonał młodszy syn- XII Ordynat, Stanisław Kostka Zamoyski. Od imienia fundatorki budynek został nazwany Szpitalem św. Konstancji.