GOK Maciejowice

Baszta

Na stoku wzgórza w Podzamczu rozciąga się park pałacowy. Powstał na początku XIX w. w modnym wówczas stylu krajobrazowym. Wyższa część parku z pałacem i oficyną góruje nad częścią niższą, położoną u stóp skarpy. Zajmuje obszar stosunkowo niewielki, ok. 6 ha, płynnie przechodząc w strefę pobliskich stawów i pól nabiera znamion swobodnej przestronności. 200 – letni drzewostan zaniedbany, lecz bardzo mało zniszczony. Nadal można tutaj doszukać się pierwotnego podziału na grupy drzew i krzewów, zwane klombami i swobodnie rozmieszczonych między nimi bezdrzewnych przesmyków i polan.  Na zachodnim krańcu parku odnaleźć można ruiny dawnej Holenderni zbudowanej na początku XIX wieku. Głownym elementem budowli była baszta neogotycka zbudowana z czerwonej cegły na planie koła. Budowla posiadała trzy kondygnacje połączone wewnętrznymi schodami spiralnymi. Początkowo miała funkcje ozdobną, reprezenatywną, następnie gospodarczą oraz mieszkalną. Na ścianach wewnętrznych widać ślady typowej dla epoki ornamentyki wykonanej metodą fresku. Obok baszty znajdowały się  stajnie wzniesione na planie wycinka koła. W czasach XII Ordynata Stanisława Kostki Zamoyskiego hodowano w nich konie rasy angielskiej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budynek Holenderni obecnie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budynek Holendreni w okresie II wojny światowej